ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

First published at 17:51 UTC on May 1st, 2022.
subscribers

ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
Θεματολογία
Ανασκόπηση τωρινής κατάστασης και δράσεις ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ για τους επόμενους 2 μήνες.
Το βίντεο αναφέρεται στις προτεραιότητες των δράσεων με αληθινά παραδείγματα.

Συμμετάσχετε και σεις. Ενημερωθείτε,…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO