InfoRovnováha 63

First published at 13:27 UTC on March 6th, 2021.

9:00 - 11:00 (05.03.2021)

Inforovnováha 63 : Právny rámec a petícia…

Abstrakt : Je použitie RF žiarenia správne regulované? Aké máme na to zákony? A dodržujú sa? Čo žiadajú aktivisti v petícii?

Diskutujú : Jiří Tobola, Jana Michálková, Petra Bert…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over