GRAPHENE OXIDE IN VACCINS IS MOORD MET VOORBEDACHTE RADE # HET IS 5 VOOR 12

First published at 08:01 UTC on July 13th, 2021.

WAKE-UP-NOW

WAKE UP NOW

subscribers

De klok staat 5 voor 12 en de volgende lockdown staat voor de deur. Build Back Better is in volle gang en de vaccinatie agenda loopt in vol tempo door.
Grafeen Oxide is vergif en er zijn inmiddels meer dan 1.700.000slachtoffers.

Op www.bpoc2020.nl k…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over