EUROPAS FÖRENTA STATER

First published at 18:27 UTC on June 16th, 2022.
subscribers

https://jmm.nu/

I Jmm-rapport # 18 talar jag om EU:s planer på att utöka sin makt. Denna ide stammar från Konferensen om Europas framtid då man tog detta beslut. EU-minister Hans Dahlgren tycker att det är en finfin ide att ytterligare minska Sveri…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO