Kent Ekeroth intervjuar Angry Foreigner om God Ton & Mediaklimatet i Sverige

First published at 21:32 UTC on October 9th, 2019.

Jag förklarar för Kent Ekeroth att min youtubekanal startades upp som ett antirasistiskt projekt.
Vi diskuterar även svensk demokrati och hur kraven på "God ton" används som politiskt verktyg av vänstern, samt övriga bakomliggande filoso...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over