PCR testini kullanarak nerdeyse her şeyi HERKESTE bulabilirsiniz !

First published at 18:05 UTC on December 12th, 2020.

PCR Testinin Mucidi Amerikalı Biyokimyacı
1993 Nobel Kimya Ödülü Sahibi Kary B. Mullis

"Kurumsal Açgözlülük & Aids" Açık Oturumu
Santa Monica, California 07/12/1997

● ...bu testi iyi kullanarak nerdeyse her şeyi HERKESTE bulabilirsin…

MORE
CategoryHealth & Medical
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO