Marius Mioc, Ioan Savu și Adrian Kali despre revoluție. Emisiune TVR Timișoara, 17 decembrie 2019

First published at 11:48 UTC on December 9th, 2020.

mariusmioc

mariusmioc

subscribers

În 17 decembrie 2019 am fost invitat, împreună cu Adrian Kali (rănit în revoluție) și Ioan Savu (unul dintre revoluționarii care au dus tratative cu primul ministru Constantin Dăscălescu în 20 decembrie 1989) la o emisiune a TVR Timișoara despre rev…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over