En redegjørelse for situasjonen i Canada - fra 6. februar

First published at 01:39 UTC on February 9th, 2022.

Her er en kort redegjørelse for situasjonen med trailersjåførene og det som nå har blitt en generell, folkelig protest mot den undertrykkende politikken i forbindelse med Covid-19.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over