פרופסור מייק יידון - האם הזריקה בטוחה לילדים

First published at 11:42 UTC on September 15th, 2021.
subscribers

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO