Ο ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

First published at 21:58 UTC on June 27th, 2020.

Το διεθνιστικό σύστημα θέλει οπωσδήποτε όλοι οι υπήκοοί του στον Δυτικό Κόσμο να αγαπηθούν και να ζήσουν αγκαλιασμένοι σε ένα τεράστιο πολυφυλετικό, πολυπολιτισμικό, πολύχρωμο λιβάδι σαν καλά παιδάκια.

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over