Ingen kjønnforvirrede små gutter i 1965...

First published at 19:10 UTC on May 11th, 2023.

Her er et sosialt eksperiment foretatt i 1965. Det er tydelig at den kjønnsforvirringen vi ser nå er et moderne, intendert fenomen...

Frivillige donasjoner er det som holder både bloggen, gruppene på sosiale media og Bitchute-kanalene våre gående, …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over