Svensk dödlighet bland de lägsta i Europa, men covid1984-fascisterna ger sig aldrig. Media & tokar

First published at 18:23 UTC on February 19th, 2021.

Interview with Roger who defeated cancer summed up in English:
https://www.minds.com/newsfeed/1209479228105543680

Det går inte längre att dela artiklar till media (och mycket annat) i Australien, men de kan använda archive.org eller archive.is för a…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over