הביולוג עמית שדה מסביר למה אנחנו לא באירוע רפואי, כי אם באירוע פילוג והסתה דיקטטורי

First published at 08:22 UTC on August 18th, 2021.

See The Truth

The Truth

subscribers

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over