התראה: חבות

First published at 11:09 UTC on February 18th, 2021.

Yael Ramon

ramony

subscribers

מחזירים את הריבונות על גופנו ועל רכושנו לידינו
הממשלה בע"מ, המשטרה בע"מ, העירייה בע"מ הן רק חברות שאין להן כל סמכות לכפות או לאכוף על האזרח דבר
לימדו, הפנימו וזיכרו כשבא הפקח או השוטר

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over