Smutná realita tohoto světa - Nemáte žádnou volbu - George Carlin

First published at 04:43 UTC on January 25th, 2021.

Originální video zde: https://www.youtube.com/watch?v=3fGQ8pF3wYU
Video z 29.9.2019
Pozadí videa: https://www.youtube.com/watch?v=j800SVeiS5I

Nejsem původním autorem/I am not the original author of the given clip
Pouze překlad/Translation only

Nemusí…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over