INTERVJU MED PIA RUNDKVIST (MED)

First published at 10:09 UTC on November 13th, 2022.

JMM

JMM

subscribers


https://jmm.nu/

I Jmm-intervju #33 intervjuar jag Pia Rundkvist som är EU-politisk talesperson från Medborgerlig Samling. Intervjun fokuserar på EU-medlemskapet men även andra frågor.

EU började som en kol-och stålunion men går nu mer och mer mo…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over