Meetapparatuur – beschermingsmaatregelen tegen mobiele telefoniestraling in ... | www.kla.tv/16089

First published at 18:05 UTC on April 9th, 2020.

KlaTV-NL

KlaTV-NL

subscribers

Om straling te elimineren, moet u weten waar ze vandaan komt en hoe hoog ze is. Er zijn speciale meetapparaten nodig om stralingsbronnen te lokaliseren. In deze korte workshop maakt u kennis met twee instrumenten voor de bepaling van hoog- en laagfr…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over