Mike Adams: La prossima pandemia dei globalisti è rilasciare il virus del vaiolo

First published at 23:17 UTC on January 18th, 2022.

U kunt onze documentaires over deze thema’s bekijken op het kanaal Alcyone Plejaden, op het volgende adres:
https://www.bitchute.com/alcyonpleiades-du/
DRINGEND! Verspreid deze video's zo wijd mogelijk, in het belang van allen, onder familie en k…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.