Internasjonal pilot bekrefter teori

First published at 01:25 UTC on January 31st, 2019.

AnArv

AnArv

subscribers

https://anarv.home.blog

Kommentatorfeltet er avslått ettersom vi ikke har tid til å argumentere for hva som faktisk blir presentert i videoen. Du kan selv avgjøre om informasjonen er nyttig for din egen del.

CategoryScience & Technology
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over

The owner has disabled discussion on this video.