Γιατί δεν πρέπει να κάνω το εμβόλιο;

First published at 07:46 UTC on March 18th, 2021.

veritas16

veritas16

subscribers

Θέλουν να κάνουμε ένα εμβόλιο τόσο ασφαλές που πρέπει να σε απειλήσουν για να το κάνεις, για μια ασθένεια τόσο επικίνδυνη που πρέπει να εξεταστείς πολλαπλές φορές για να ξέρεις αν την έχεις (και πάλι δεν είναι σίγουρο).
Το θέμα είναι αν εμείς θα κα…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over