Working Class Heroes - Chow Yun-Fat πŸ™ "Instead of saying that we need more like him, we should say

First published at 10:12 UTC on April 16th, 2021.

Working Class Heroes - Chow Yun-Fat πŸ™ "Instead of saying that we need more like him, we should say I WILL BE like him" πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™ https://youtu.be/66uv-iziYjs

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over