VERKLARING MARINIER P4F2021000004

First published at 07:36 UTC on October 30th, 2021.

De verklaring en tevens oproep van Bas, actief dienende marinier:

"Hoi lieve mensen, vrienden & vriendinnen, collega’s & oudgedienden.

We struinen af naar een “normaal” wat NIET “normaal” is, wat onze Koning zo mooi zei vorig jaar doe…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO