B38. RIJKDOM of ARMOEDE?

First published at 13:24 UTC on January 8th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/19/rijkdom-of-armoede/

Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
Mattheüs 16:26 HSV

Het vanuit Amerik…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over