The Plans of the Enemies of Humanity - A Statement by Pfizer CEO A. Bourla

First published at 19:29 UTC on November 17th, 2022.

Speech in English

Plany wrogów ludzkości - wypowiedź CEO Pfizer A.Bourla
"Naszym marzeniem i celem jest zmniejszenie populacji ludzkiej o 50% do 2023r" -CEO Pf!zer A.Bourla

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over