Na prahu zmien 98

First published at 13:12 UTC on October 22nd, 2020.

20:30 - 22:30 (19.10.2020)

Tibor Eliot Rostas – publicista, umělec a politický aktivista.
Tibor Eliot Rostas si bude v rozhovoru s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem

Novotným povídat o vztahu alternat…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over