INTERVJU MED JOHANNES HADDAD

First published at 05:55 UTC on September 4th, 2022.

JMM

JMM

subscribers

I Jmm-intervju # 30 intervjuar jag Johannes Haddad. Haddad är lärare och kandidat för partiet Mod. Vi går in på ämnen såsom Covid-19 och vaccin, EU och Swexit, World Economic Forum, klimatkris eller klimatbluff?, mainstream media och några andra sak…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over