Kapitan ang Pangarap sa Panginoon | APRIL 21, 2021 | Balagtas

First published at 13:29 UTC on April 22nd, 2021.

Kapitan ang Pangarap sa Panginoon:
Gawa 27:44
Ang iba'y inutusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tabla o piraso ng barko. At sa gayon, kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan.

Mga problemang lumalabas dahil nasa kalooban ka ng Diyos:
Gawa …

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over