Ex-muszlim: háborúra készülnek a muszlimok ellenünk Európában

First published at 20:08 UTC on January 7th, 2019.

"Eu­ró­pá­ban 50 mil­lió musz­lim van és ha egy­szer fel­lá­zad­nak, annak pol­gár­há­ború lesz a vége." Egy Né­met­or­szág­ban élő, ke­resz­tény hitre át­tért mu­zul­mán férfi hát­bor­zon­gató vé­le­mé­nye.

http://www.dzsihadfigyelo.co...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over