ביל גייטס פולט משהו שמסביר את הכוונות שלו

First published at 14:47 UTC on March 19th, 2021.

See The Truth

The Truth

subscribers

None

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over