Bunkern · Raubtier

First published at 14:56 UTC on November 2nd, 2019.

Text:
Jag bygger en bunker, jag gräver en grop
Långt ifrån skräck och förtvivlade rop
Armerad betong penetrerar ni ej
Och kan icket pådyvla tankar åt mig

Jag bygger en bunker en bunker av hopp
Fylld av persedlar för krig, vård och kropp
Vapen i mängde...

MORE
CategoryMusic
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over