Указания за откриване на Bluetooth чипове при ваксинираните

First published at 18:37 UTC on May 19th, 2022.
subscribers

Подробни указания как да работим с най-известното приложение за Bluetooth сканиране и откриване на Bluetooth устройства, за да идентифицираме със 100% сигурност чипа на всеки чипиран.

Приложението можете да свалите оттук:
Bluetooth Scanner - Blueto…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO