Bratislava 14.Marca 2015.Okrem Vasky Jugendov-všetci ste kokoti

First published at 15:26 UTC on November 11th, 2018.

Epický dokumentárny film z udalostí BRATISLAVA BEZ NACKOV a POCHOD ZA SAMOSTATNE SLOVENSKO 2015 ktoré sa konali v Bratislave dňa 14.Marca 2015
Účinkujú: Rudolf Vaský,Vasky Jugendky,Vasky Jugendi, Robert Mihály,Andrej Lúčny,Milan Ftáčnik a ďalší.
Rud...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over