Incompetentie in casu | #3.28

First published at 18:24 UTC on May 23rd, 2021.

OMG

OMG

subscribers

De politiek, de rechtspraak en de medische wetenschap vormen als het op de coronamaatregelen aankomt samen een blok om deze te verdedigen. De een dekt de ander en mensen met kritiek worden onder hen van het kastje naar de muur gestuurd. Nu is dat ni…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over