DAGS FÖR MANIFESTATION FÖR SWEXIT

First published at 14:28 UTC on January 20th, 2022.

JMM

JMM

subscribers

I Jmm-intervju # 22 intervjuar jag Ulf Ström från partiet Swexitkoalitionen.
Swexitkoalitionen är en grupp som arbetar för en folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap.
I intervjun går vi bland annat in på saker såsom:

Sveriges kommande skuldsättni…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over