Skal vi tillate at vi blir genmodifisert?

First published at 17:28 UTC on August 19th, 2020.

Coronavaksinen er en eksperimentell hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger.
Stortinget har allerede vedtatt store endringer i Bioteknologiloven, og skal snart behandle liknende endringer i Genteknologiloven.
Vak…

MORE
CategoryHealth & Medical
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO