גוף-האור, מנטליות השפע, 2030 - ג'יין, בילי וקיו

First published at 07:28 UTC on June 16th, 2022.

Yael Ramon

ramony

subscribers

קטעים נבחרים מן השיחה שהתקיימה ב-11.06.2022. בשיחה זו קיו מדבר על כמה מן הדרכים בהן נקטו כוחות האופל כדי למנוע מאיתנו לממש את היכולות שהעניק לנו הבורא, ועל הפתרונות הצפויים לנו בעתיד הקרוב ביותר

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.