Ezoteryczne plany (2008)

First published at 00:20 UTC on March 23rd, 2023.

Im bardziej ludzkość oddala się od swojego pochodzenia, im bardziej zaprzecza naszej więzi z naturą, tym bardziej oddalamy się od doskonałości. Jesteśmy jedynymi istotami na planecie, które używają symboli w odniesieniu do czegoś innego. Ten dokumen…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over