DAVID ICKE, 14.06. LONDONREAL BG SUBS

First published at 22:40 UTC on June 27th, 2020.

Дейвид Айк за Расизма, В очакване на 2рата вълна от COVID 19, Дневният ред на КУЛТА, планът за контрол над съзнанието и какво можем да направим за да променим хода на бъдещето

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over