"All Makt Åt Tegnell - Vår Befriare!"

First published at 03:37 UTC on April 14th, 2020.

Vita Pillret (Dullny og Gamov) siterer hva Tegnell har uttalt i mars 2020 om Corona-viruset.

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over