KChT Nowa strona radio, UFO, Rasizm szczepionkowy, segregacja ludzi - KChT.co.uk 2021-05-05 środa

First published at 07:38 UTC on May 10th, 2021.

Miesiu

Miesiu

subscribers

Wybrane tematy poruszone w audycji:
* #Rasizm szczepionkowy, #segregacja ludzi
* Europejska Rezolucja 2361
* Pisarz Szczepan #Twardoch - szczeka na Polskę
* Dla porównania, w Niemczech lat 30-tych minionego stulecia od każdego, kto przybył słuchać A…

MORE
CategoryVlogging
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over