ΟΤΑΝ ΣΕ ΚΟΙΤΑΕΙ Η ΑΒΥΣΣΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΗ ΩΡΑ, ΚΑΝΕ ΜΑΚΡΟΒΟΥΤΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ