היסטוריה מומצאת - חלק 1

First published at 12:06 UTC on March 6th, 2021.

Yael Ramon

ramony

subscribers

מי אנחנו באמת? האם הינדסו לנו לא רק את התודעה אלא גם את הסביבה? מה היה פה לפני 500 שנה? שאלות רבות עולות בזמן האחרון ואולי מתוך השאלות עצמן נובעות גם התשובות עליהן.
הפקה של
de.stolenhistory.net

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over