Σύγχρονος Μηδενισμός: ''Ποια Δημοκρατία;''

TAXO PARI

First published at 14:43 UTC on July 12th, 2018.

Ενισχύστε με μέσω PayPal:
https://www.paypal.me/TAXOPARI

Ή εναλλακτικά ενισχύστε με στο Patreon ή στο MakerSupport: https://www.patreon.com/TAXOPARI
https://www.makersupport.com/TaxoPari

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+