Gezond Verstand

First published at 08:37 UTC on October 3rd, 2020.

moerstaal

moerstaal

subscribers

Ramon Bril met Karel van Wolferen, 3 oktober 2020

Karel van Wolferen heeft een nieuw tweewekelijks magazine uitgebracht.
Gezond Verstand zal artikelen brengen over onderwerpen die genegeerd worden of door politieke propaganda vertekend worden door …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over