Ατζέντα για τη θανάτωση των ηλικιωμένων, τη σφαγή ή τη στείρωση των παιδιών και τα στρατόπεδα συγκέν

First published at 00:05 UTC on October 25th, 2021.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ντοκιμαντέρ μας για αυτά τα θέματα στο κανάλι Αλκυόν Πλειάδες, στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.bitchute.com/alcyonpleiades-gr/
ΕΠΕΙΓΟΝ! Προς όφελος όλων, κάντε την ευρύτερη διάδοση αυτών των βίντεο, με συγγενείς και…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.