Sledovat a stopovat - Krátký dystopický sci-fi film

First published at 19:53 UTC on December 28th, 2020.

Originální video zde: https://www.youtube.com/watch?v=OGGczyk9BL8
http://zacharydenman.co.uk/track-and-trace-dystopian-sci-fi-short-film/
Video z 13.10.2020

Nejsem původním autorem/I am not the original author of the given clip
Pouze překlad/Translati…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over