Nová chudoba zasáhla Evropu

First published at 19:39 UTC on January 24th, 2021.

Originální video zde: https://www.youtube.com/watch?v=FLo0Wynj9lY&t=20s
Video z 11.12.2020

Nejsem původním autorem/I am not the original author of the given clip
Pouze překlad/Translation only

Nemusím nezbytně souhlasit se vším, o čem se ve vide…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over