The great deception - Listen to what this guy has got to say

First published at 17:44 UTC on July 8th, 2021.

Zijn jullie ook klaar met de versnippering? Klaar met de leugens en the great f..ing deception? Klaar met de slavernij en het bedrog? Bereid met om allemaal samen één vuist te maken?

Allen voor één en één voor allen? Voor jullie kids, jullie vriend…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over