ŻYDZI A SPRAWA POLSKA CZ. 2 ....POLACY NIC SIE NIE STAŁO ! ...........CO Z NAMI JEST NIE TAK ?

First published at 09:38 UTC on July 20th, 2021.

Wita Cię WSNwJC Johny !...................
Z BOGIEM !!!

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over