Humanity is evil by choice!

First published at 04:54 UTC on August 23rd, 2019.

Social-Live

Social-Live

subscribers

Ito ang lahat ng iyong kasalanan! Ang lason ng tubig sa mundo ay lason. Ang mga puno ng mundo ay nasusunog. Ang suplay ng pagkain sa buong mundo ay genetically mabago. Ang populasyon ng bubuyog sa mundo ay halos patay. Ang gobyerno ng mundo ay hin...

MORE
CategoryPeople & Family
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over